GT - 27
GT - 27

'
Chr Michelsens gate (baksiden av Ricksbygget)

GT - 27

'
Chr Michelsens gate (baksiden av Ricksbygget)