GT - 9
GT - 9

'
Lille Øvre gate (nordenden)

GT - 9

'
Lille Øvre gate (nordenden)