GT - 8
GT - 8

'
Lille Øvre gate (nordenden)

GT - 8

'
Lille Øvre gate (nordenden)